novetvare slovensky novetvare english
novetvare na facebooku

1. ONLINE CASTINGOVÁ AGENTÚRA
RÝCHLY KONTAKT:
Mobil: 0911 897 896
(prac. dni od 10:00 - 17:00)
Mail: agentura@NoveTvare.sk
Adresa: Refinery Gallery, Vlčie Hrdlo 1, BRATISLAVA

Prihlasovací formulárKONTAKTNÉ ÚDAJE:

Uveďte prosím pravdivé kontaktné údaje, len tak Vás môžeme kontaktovať. Dôležité: Vaše kontaktné údaje nebudú na stránke zverejnené.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
   
(Ulica, č. domu, PSČ, mesto, štát)

DÁTUM NARODENIA:

Uveďte prosím skutočný vek, kvôli správnemu zaradeniu do kategórií.
Dôležité: Váš vek nebude na stránke zverejnený.

.. (dd.mm.yyyy) vek: *

ZÁKAZKY CHCEM:

*

Označte v ktorej časti Slovenska sa najčastejšie zdržujete, podľa toho Vám budeme vedieť lepšie adresovať ponuky. Môžete kľudne označiť aj celé Slovensko, ak nemáte problém cestovať. Ak sa momentálne nenachádzate dlhšiu dobu na Slovensku, označte prosím voľbu "Som mimo Slovenska"
 reklama   film   TV  
Každý bude automaticky zaradený do kategórií: reklama, film, TV. V týchto odvetviach sa môže uplatniť naozaj každý. Ostatné kategórie ako modeling, fotomodeling alebo hostessing nemôžete v tejto chvíli zvoliť. Agentúra Vám ich môže pridať len dodatočne po zvážení, či spĺňate podmienky ako sú potrebné miery atd.
Zvoľte možnosť, akú maximálne dlhú dobu sa môžete venovať tejto činnosti.
*

Som študent, naplno môžem pracovať len cez prázdniny.
*

Označte, či môžete cestovať za zákazkami do zahraničia. Najčastejšie sa jedná o jedno až trojmesačné zmluvy. Vyznačte, či Vám to dovoľujú okolnosti, ako sú rodina, práca, štúdium, ...
Dolu vpíšte prosím všetky skúsenosti, ktoré už máte. Môže to byť komparz, profesionálne fotenie, módna prehliadka, ... Napíšte aj názov agentúry cez ktorú ste mali prácu a rok, kedy sa uskutočnila. Ak nemáte skúsenosti, napíšte jednoducho pravdu, že nemáte žiadne. Raz sa začať musí.


VIAC O MNE:

   

Uveďte v akej oblasti pracujete, môžete uviesť aj pozíciu a názov zamestnávateľa. Ak študujete, napíšte meno školy, a či sa jedná o denné alebo externé štúdium.
 bicyklovanie   futbal   hokej  
 iné   korčuľovanie   lyžovanie  
 paragliding   plávanie   posilovňa  
 snowboarding   tenis  

Ak neviete svoje presné miery, udajte prosím aspoň približné. Uvedené miery musia zodpovedať realite.
POZOR: Na stránke nebudú zverejnené Vaše miery. Môžete byť kľudný. Tie sa uvádzajú len v kategóriách modeling, fotomodeling, hostessing.

*
*
*
*
*

*
*

*
*Anglicky  Aktívne  Pasívne  
Nemecky  Aktívne  Pasívne  
Francúzsky  Aktívne  Pasívne  
Česky  Aktívne  Pasívne  
Maďarsky  Aktívne  Pasívne  
Španielsky  Aktívne  Pasívne  
Taliansky  Aktívne  Pasívne  
Iné  
   
Vyznačte jazyky, ktoré ovládate.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE MAILOM:

*
*

Prosím, chcem dostávať tieto reklamné alebo informačné maily. (Posielajú sa len max. 2 krát do mesiaca. Kedykoľvek sa môžem odhlásiť napísaním mailu na: info@leprovocateur.sk)
*

*

Vyplnením a zaslaním dotazníka potvrdzujem správnosť údajov, súhlasím s registráciou a udeľujem le PROVOCATEUR s.r.o., IČO: 36782581 súhlas na zaradenie svojich údajov do databázy firmy, na spracovanie svojich osobných údajov ako aj iných údajov nemajúcich charakter osobného údaju v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Rovnako dávam súhlas na zverejenie svojich údajov a fotografií na stránke wwww.NoveTvare.sk, www.LeProvocateur.sk, resp. stránkach príbuzných alebo partnerských firme le PROVOCATEUR s.r.o.
*   
Kontrolná otázka slúži na overenie, že dotazník vyplnila konkrétna osoba, nie nejaký počítačový vírus alebo robot.
* Povinné pole