novetvare slovensky novetvare english
novetvare na facebooku

1. ONLINE CASTINGOVÁ AGENTÚRA
RÝCHLY KONTAKT:
Mobil: 0911 897 896
(prac. dni od 10:00 - 17:00)
Mail: agentura@NoveTvare.sk
Adresa: Refinery Gallery, Vlčie Hrdlo 1, BRATISLAVA

Prihlasovací formulárKONTAKTNÉ ÚDAJE:

Uveďte prosím pravdivé kontaktné údaje, len tak Vás môžeme kontaktovať. Dôležité: Vaše kontaktné údaje nebudú na stránke zverejnené.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
   
(Ulica, č. domu, PSČ, mesto, štát)

DÁTUM NARODENIA:

Uveďte prosím skutočný vek, kvôli správnemu zaradeniu do kategórií.
Dôležité: Váš vek nebude na stránke zverejnený.

.. (dd.mm.yyyy) vek: *

ZÁKAZKY CHCEM:

*

Označte v ktorej časti Slovenska sa najčastejšie zdržujete, podľa toho Vám budeme vedieť lepšie adresovať ponuky. Môžete kľudne označiť aj celé Slovensko, ak nemáte problém cestovať. Ak sa momentálne nenachádzate dlhšiu dobu na Slovensku, označte prosím voľbu "Som mimo Slovenska"
 reklama   film   TV  
Každý bude automaticky zaradený do kategórií: reklama, film, TV. V týchto odvetviach sa môže uplatniť naozaj každý. Ostatné kategórie ako modeling, fotomodeling alebo hostessing nemôžete v tejto chvíli zvoliť. Agentúra Vám ich môže pridať len dodatočne po zvážení, či spĺňate podmienky ako sú potrebné miery atd.
Zvoľte možnosť, akú maximálne dlhú dobu sa môžete venovať tejto činnosti.
*

Som študent, naplno môžem pracovať len cez prázdniny.
*

Označte, či môžete cestovať za zákazkami do zahraničia. Najčastejšie sa jedná o jedno až trojmesačné zmluvy. Vyznačte, či Vám to dovoľujú okolnosti, ako sú rodina, práca, štúdium, ...
Dolu vpíšte prosím všetky skúsenosti, ktoré už máte. Môže to byť komparz, profesionálne fotenie, módna prehliadka, ... Napíšte aj názov agentúry cez ktorú ste mali prácu a rok, kedy sa uskutočnila. Ak nemáte skúsenosti, napíšte jednoducho pravdu, že nemáte žiadne. Raz sa začať musí.


VIAC O MNE:

   

Uveďte v akej oblasti pracujete, môžete uviesť aj pozíciu a názov zamestnávateľa. Ak študujete, napíšte meno školy, a či sa jedná o denné alebo externé štúdium.
 bicyklovanie   futbal   hokej  
 iné   korčuľovanie   lyžovanie  
 paragliding   plávanie   posilovňa  
 snowboarding   tenis  

Ak neviete svoje presné miery, udajte prosím aspoň približné. Uvedené miery musia zodpovedať realite.
POZOR: Na stránke nebudú zverejnené Vaše miery. Môžete byť kľudný. Tie sa uvádzajú len v kategóriách modeling, fotomodeling, hostessing.

*
*
*
*
*

*
*

*
*Anglicky  Aktívne  Pasívne  
Nemecky  Aktívne  Pasívne  
Francúzsky  Aktívne  Pasívne  
Česky  Aktívne  Pasívne  
Maďarsky  Aktívne  Pasívne  
Španielsky  Aktívne  Pasívne  
Taliansky  Aktívne  Pasívne  
Iné  
   
Vyznačte jazyky, ktoré ovládate.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE MAILOM:

*
*

Prosím, chcem dostávať tieto reklamné alebo informačné maily. (Posielajú sa len max. 2 krát do mesiaca. Kedykoľvek sa môžem odhlásiť napísaním mailu na: info@leprovocateur.sk)
*

*

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zaškrtnutím súhlasu pri registrácii udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poskytnutých vo webovom formulári spoločnosti Nove-Tvare.sk s.r.o., so sídlom: Vlčie hrdlo 1, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 07, IČO: 46 574 921, DIČ: 2023454411, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 80009/B v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a prechodného pobytu, kontaktné údaje: (mailová adresa, telefónne číslo), číslo platobného účtu, údaje o výške a váhe, farbe očí a vlasov, konfekčných veľkostiach odevov a obuvi, tetovaní, jazvách, jazykových znalostiach, informácie o zamestnaní a škole, predchádzajúcich skúsenostiach, informácie o zákonnom zástupcovi v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu a prechodného pobytu, kontaktné údaje v rozsahu mailová adresa, telefónne číslo. Prehlasujem, že som sa zoznámil s nižšie uvedenými Informáciami o spracúvaní osobných údajov a súhlasím s ich znením. Údaje poskytujem dobrovoľne, a to na dobu 10tich rokov na účely uvedené v Informáciách. Beriem na vedomie, že odvolaním môjho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov.
*   
Kontrolná otázka slúži na overenie, že dotazník vyplnila konkrétna osoba, nie nejaký počítačový vírus alebo robot.
* Povinné pole